Форум аналитика

0 1486

На 18 октоври 2017 година, во Клубот на новинари во Скопје беше промовиран 14-от број на магазинот ФОРУМ АНАЛИТИКА. Овој број, насловен како “Демократијата...

Форум ЦСИД продолжува со објавување на списанието „Форум Аналитика“, во кое во досегашните 13 изданија се обработуваа теми од стратешко значење за Македонија и...

По пауза од 8 години, Форум ЦСИД продолжи со објавување на журналот Форум Аналитика, кој во периодот од 1997 до 2008 година беше едно...

На едногодишнината од прогласувањето на независноста, Форум - Центарот за стратегиски истражувања и документација го издаде најновиот, двоброј, на списанието Форум Аналитика...

Деветтиот број на списанието Форум Аналитика тематски e посветен на мултикултурализмот. На темата мултикултурализам нема консензус во научната и политичката...

Четвртиот број на списанието Форум Аналитика, посветено на Коридороте е искористено како референтен извор за темата “Политиката ја спречува револуцијата на транспортот...